گفتی که
شاهکار شما در زمانه چیست؟

بالله که زنده بودن ما، شاهکار ماست...
پاسخ
رایکا ٩ اسفند ٩۶
آوااااای بهار ٩ اسفند ٩۶
زنده باشی و دلت شادنباشد..بهراس....ازپس دل که گنه کردبهراس...دل تو آیینه ی عشوه ی یار..دل اگر تارشود...جواب دلدارهیهات
ای داد ای داد

  

شده از درد بخندی...
که نبارد چشمت....؟؟؟
من در این خنده پر درد مهارت دارم...
پاسخ
alireza sayeh ٧ اسفند ٩۶
فدات الناز
الناز33 ١ اسفند ٩۶
دلت شاد غمت کم .. خنده هات از ته دل و از روی ذوق و خوشحالی
رایکا ١ اسفند ٩۶
منم
ای داد ای داد

  

یکی از دخترا مخشو برداره بیا پی وی بده به من
پاسخ
alireza sayeh ٧ اسفند ٩۶
الناز تو چ خبر زیر دستت چیزی داری ؟ رها شعر میگویی؟ به به
رها5495 ۵ اسفند ٩۶
و چشمانت راز آتش است، و عشقت پیروزی آدمى ست، هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد، و آغوشت اندک جای و چشمانت راز آتش است، و عشقت پیروزی آدمى ست، هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد، و آغوشت اندک جایی برای زیستن اندک جایی برای مُردن... شاملو
الناز33 ۵ اسفند ٩۶
چ خبرا
ای داد ای داد

  

ديدين هميشه دختراي زشت گير پسراي خوشگل مي افتن، پسراي زشتم گير دختراي خوشگل....!

بیریخت من کجاست؟!!!!!
پاسخ
♥خانوم گل♥ ١ اسفند ٩۶
من که با کسی دعوا ندارم فقط از یه عده خوشم نمیاد
فاطمه123 ١ اسفند ٩۶
امین
amin333 ١ اسفند ٩۶
اوفی عجب دعوایی این فضا حقیقی بود الان خون بپا شده بود
ای داد ای داد

  

صبح تو دانشگا یه دختر بدون چادر داشت قدم میزد
حراست دانشگا بیسیم زد واحد5 یک مورد مروارید بدون صدف رویت شد فورا پیگیری کنید!
پاسخ
پسرک بامعرفت ١ اسفند ٩۶
♥خانوم گل♥ ١ اسفند ٩۶
النا تو بخند تا دق نکنه
elena7 ١ اسفند ٩۶
الان بايد بخنديم يا چى؟؟
ای داد ای داد
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ صفحه بعد >>
alireza sayeh
alireza sayeh

آقا alireza sayeh

اهل زنجان است

متولد 10 دي

تاریخ 3 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

ای داد ای داد

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان