چت اورداپ


خداییش خیلی راحته
پاسخ
bettray ٢۵ دي ٩۶
144
لیدا30 ٢۵ دي ٩۶
اشکی چطور سسر انگشتی حساب کردی شد۱۱ من با ماشین حساب حساب کردم این شد
ashkan21 ٢۵ دي ٩۶
سر انشگتی حساب کردم..شد میشه 11
ای داد ای داد

  


چت اورداپ

پاسخ
لیدا30 ٢۵ دي ٩۶
چنار به هوشم پی بردی؟؟
bettray ٢۵ دي ٩۶
8-4=4 و 5 4=9
لیدا30 ٢۵ دي ٩۶
چوب کبریت قسمت پایین ۶برداریم و به ۴ جواب اضافه کنیم بشه ۹ ..میشه ۵به اضافه۴ میشه ۹
ای داد ای داد

  

همسایمون میخواد اسم بچشو بزاره رایکا، مادرم رفته نصیحت وار بهشون گفته: برای اسم بچتون بیشتر فکر کنید ریکا اسم یه نوع مایه ظرفشوییه
پاسخ
ای داد ای داد

  


چت اورداپ

پاسخ
هستی 1212 ٢۴ دي ٩۶
اره بگو نزارن
سلطان مسعود ٢۴ دي ٩۶
عاشق خلاقیتشم
لیدا30 ٢۴ دي ٩۶
ور پریده
ای داد ای داد

  


چت اورداپ

پاسخ
bettray ٢۴ دي ٩۶
هستی 1212 ٢۴ دي ٩۶
bettray ٢۴ دي ٩۶
ای داد ای داد
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ صفحه بعد >>
alireza sayeh
alireza sayeh

آقا alireza sayeh

اهل زنجان است

متولد 10 دي

تاریخ 3 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

ای داد ای داد

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان