پاسخ
alireza sayeh ٢۵ بهمن ٩۶
avahasti ٢۴ بهمن ٩۶
سامان اندی ٢۴ بهمن ٩۶
ای داد ای داد
alireza sayeh
alireza sayeh

آقا alireza sayeh

اهل زنجان است

متولد 10 دي

تاریخ 3 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

ای داد ای داد

صفحات و تصاویر
غزل من
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان