بعد از رفتنت

ابرها همیشه خاکستری اند.

و زیرْ سیگاری من

شده قندانِ تهی…
پاسخ
salar ٢۵ بهمن ٩۶
من نمیفهمم ب خدا ینی از وقتی اون رفته دیگه سیگارو ترککرده زیر سیگاری خالی شده؟
parnya ٢۵ بهمن ٩۶
اوه
♥وحید♥ ٢۵ بهمن ٩۶
alireza sayeh ٢۵ بهمن ٩۶
رایکا
reza_netboy ٢۵ بهمن ٩۶
صبا مشهد ٢۵ بهمن ٩۶
سامان اندی ٢۵ بهمن ٩۶
رایکا ٢۵ بهمن ٩۶
بکشی می کشمت
ای داد ای داد
alireza sayeh
alireza sayeh

آقا alireza sayeh

اهل زنجان است

متولد 10 دي

تاریخ 3 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

ای داد ای داد

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان