ﻳﻪ ﭘﻴﺮﺯﻧﻪ ٩٠ ﺳﺎﻟﻪ ﻋﻜﺴﺸﻮ ﻣﻴﺒﺮﻩ ﻋﻜﺎﺳﻰ ﻣﻴﮕﻪ ﺍﻳﻨﻮ ﺑﺮﺍﻡ ﻓﺘﻮﺷﺎﭖ ﻛﻨﻴﺪ . ﻧﻪ ﺁﺭﺍﻳﺸﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻪ ﺟﻮﺍﻧﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻋﻜﺎﺳﻪ ﻣﻴﮕﻪ ﭘﺲ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻛﻨﻴﻢ؟ ﭘﻴﺮﺯﻧﻪ ﻣﻴﮕﻪ ﻳﻪ ﮔﺮﺩﻧﺒﻨﺪ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﻭ ﻳﻪ ﺍﻧﮕﺸﺘﺮ ﻳﺎﻗﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻜﺴﻢ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮔﻢ ﻋﺮﻭﺳﺎﻡ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﮕﺮﺩﻥ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ ﺗﺎ ﻧﻔﺴﺸﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﺩ
پاسخ
alireza sayeh ٢٢ مهر ٩٧
باران1384 ٢٢ مهر ٩٧
سلطان مسعود ١٧ مهر ٩٧
الناز33 ١٧ مهر ٩٧
شبیه هیچکس ١٧ مهر ٩٧
asirap66 ١٧ مهر ٩٧
شبیه هیچکس ١٧ مهر ٩٧
آهنگای داریوش قبلا توپ بود ولی الان دیگه به مفت نمیارزه از زمانی که جدیدا یه آبی به سر و روش زده دیگه سلیقش ایراد کرده
طنینم ١٧ مهر ٩٧
---
alireza sayeh
alireza sayeh

آقا alireza sayeh

اهل زنجان است

متولد 10 دي

تاریخ 3 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

---

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان