تا حالا دقت کرده بودین؟؟؟؟
برو=go
چشم چرونی=ogle
google=go ogle
پس گوگل ینی برید چشم چرونی!!!!
پاسخ
پویا18 ٢٢ مهر ٩٧
alireza sayeh ٢٢ مهر ٩٧
طنینم ١٧ مهر ٩٧
---
alireza sayeh
alireza sayeh

آقا alireza sayeh

اهل زنجان است

متولد 10 دي

تاریخ 3 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

---

صفحات و تصاویر
غزل من
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان