تا حالا دقت کرده بودین؟؟؟؟
برو=go
چشم چرونی=ogle
google=go ogle
پس گوگل ینی برید چشم چرونی!!!!
پاسخ
فاطمه 1381 ٣٠ مهر ٩٧
alireza sayeh ٣٠ مهر ٩٧
پویا18 ٢٢ مهر ٩٧
alireza sayeh ٢٢ مهر ٩٧
طنینم ١٧ مهر ٩٧
---
alireza sayeh
alireza sayeh

آقا alireza sayeh

اهل زنجان است

متولد 10 دي

تاریخ 3 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

---

صفحات و تصاویر
کوروش
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان