‏الان که 4 تا صفر از پولمون کم شد مقدار داراییم رو میتونم با 4 رقم اعشار بگم
پاسخ
---
alireza sayeh
alireza sayeh

آقا alireza sayeh

اهل زنجان است

متولد 10 دي

تاریخ 3 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

---

صفحات و تصاویر
قدیمیهای اوردام
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان