فاز قدرتی که ریش به بعضیا میده کمربند مشکی کونگ فو نمیده!
داداش پشمه پشم! وا کن اون اخماتو لعنتی
پاسخ
سپیده سادات شاد ١٩ مرداد ٩٨
پشمه پشم
فریبرز2016 ١٩ مرداد ٩٨
_ارسلان_ ١٩ مرداد ٩٨
الناز33 ١٩ مرداد ٩٨
محمدرضاا ١۶ مرداد ٩٨
alireza sayeh ١۶ مرداد ٩٨
---
alireza sayeh
alireza sayeh

آقا alireza sayeh

اهل زنجان است

متولد 10 دي

تاریخ 3 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

---

صفحات و تصاویر
قیامت
سگ وحشی
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان