ستاره بودخسروشکیبایی:
مردم من و میدیدن میگفتن مخش تکون خورده
ولی من به مامانم میگفتم من دلم تکون خورده نه مخم
مادرم میگفت گور پدر مخ.. تو دلت قد صدتا مخ می ارزه...
پاسخ
bettray ٢١ بهمن ٩۶
همگی هستید
الناز33 ٢١ بهمن ٩۶
elena7 ٢١ بهمن ٩۶
ای داد ای داد

  

چه زیباگفت زندیاد خسرو شکیبایی:
تازنده ای
دربرابرکسی که به خودت علاقه مندش کردی مسئولی
مسئولی دربرابرغم هایش.....
مسئولی دربرابراشکهایش......
دربرابرتنهاییش...
اگر روزی فراموش کنی
دنیا به یادت خواهد اورد
پاسخ
آشناا ٢١ بهمن ٩۶
مریمی22 ٢١ بهمن ٩۶
سارا 890 ٢١ بهمن ٩۶
ای داد ای داد

  

استرسـم برا ولنتایـن امســال خیلـی بیشتـر از پارساله
پارسال از طبقه دوم رو ســر زوجـایی که از پـیاده رو رد میشدن تــف میکــردم
امــسال بایـد از طبقه چهــارم تــف کنــم که ایـن کار احتیــاج به دقــت بیشتــری داره
بــرام دعــا کنین که موفـق شـــم
پاسخ
bettray ٢١ بهمن ٩۶
خخخخخخ جواب نداری میگی فلان بهمان
♥خانوم گل♥ ٢١ بهمن ٩۶
دیه فضولیش به تو نیومده
bettray ٢١ بهمن ٩۶
کی گفته وظیفه توعه؟
ای داد ای داد

  

هزاران بار قسم خوردم که نامت را به زبان نیاورم.
ولی چه کنم که آن قسم هم به نام تو بود
پاسخ
bettray ٢١ بهمن ٩۶
رایکا ساناز
ساناز بوشهر ٢١ بهمن ٩۶
♥وحید♥ ٢٠ بهمن ٩۶
قسم دروغ نخور
ای داد ای داد

  

دلقکی که به مشروب روی بیاورد، زودتر از یک شیروانی ساز مست سقوط می‌کندعقاید یک دلقک
پاسخ
parnya ٢٠ بهمن ٩۶
bettray ٢٠ بهمن ٩۶
یادت نره هاااا وگرنه دلخور میشم ازت
nafas 6 ٢٠ بهمن ٩۶
باش بش میگم
ای داد ای داد
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ صفحه بعد >>
alireza sayeh
alireza sayeh

آقا alireza sayeh

اهل زنجان است

متولد 10 دي

تاریخ 3 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

ای داد ای داد

صفحات و تصاویر
غزل من
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان