- پیتــزا یا رفاقــت ؟!!
دو تا سـس اضـافه هـم بــده
پاسخ
ای داد ای داد

  

داستان خواب =_=

تا ۱۸ سالگی از دست مدرسه باید صبح زود پاشیم نمیتونیم بخوابیم :-|

از ۱۸ تا ۲۸سالگی از دغدغه پول در آوردن و کار نمیتونیم بخوابیم:-|

تا ۳۰ سالگی از گریه ی بچمون نمیتونیم بخوابیم :-|

از ۳۵ سالگی هر روز باید بلند شیم بچرو مدرسه و دانشگاه ببیریم باز نمیتونیم بخوابیم :-|

از ۶۵ سالگی به بعد از درد مریضی خوابمون نمیبیره:-[

وقتی میمیریم تا میایم بخوابیم یکی میاد میزنه رو قبر پیس پیس فاتحه میخونه باز

نمیتونیم بخوابیم =_=
پاسخ
bettray ١۶ بهمن ٩۶
والا دا واقعیته
آوااااای بهار ١۶ بهمن ٩۶
مهسا77 ١۶ بهمن ٩۶
لایک
ای داد ای داد

  

حالا اگه ما خوشتیپ و پولدار و خوشگل بودیم
اونوقت معمولی بودن مد بود :|
پاسخ
bettray ١۶ بهمن ٩۶
یلدا بیا بکن ندارم که من
yalda1374 ١۶ بهمن ٩۶
میخوای تفریحی ریشاتو بکنم به صورتت سرکه بزنم
bettray ١۶ بهمن ٩۶
مرسی الناز مایه دار تو چطوری یلدا همینطوری تفریحی
ای داد ای داد

  

تو مترو نشسته بودم بغل دستیم گفت بیخیال داداش, گفتم چی شده مشتی؟گفت داری تو تلگرام با دوست دخترت دعوا میکنی؟, بیخیال, گناه داره, اون بالا هم گفته بود دوستت داره اذیتش نکن.
پاسخ
ساناز بوشهر ١۶ بهمن ٩۶
bettray ١۶ بهمن ٩۶
نه ازاده النا الناز رودل نکنی
الناز33 ١۵ بهمن ٩۶
ای داد ای داد

  

مردی داشت از خیابان رد میشد، صدایی گفت: ایست!

او ایستاد، همان لحظه آجری جلوی پاش افتاد.

نفس راحتی کشید و به راه افتاد. تا خواست از خیابون رد بشه باز همان صدا گفت: ایست!

همان لحظه ماشینی با سرعت از جلوش رد شد.

او پرسید: تو کیستی؟ ندا آمد: فرشته نگهبانت!

گفت: پس وقتی من داشتم ازدواج می کردم، تو کدوم گوري بودي؟؟!!!!
گفت خبر مرگم دو دقیقه رفتم دستشویی امدم دیدم گند زدی به زندگیت…..!!!؟؟
پاسخ
الناز33 ١۵ بهمن ٩۶
نرگس23 ١۵ بهمن ٩۶
♥وحید♥ ١۵ بهمن ٩۶
یترای زنجانی؟؟ یه سوال دارم خدایی بالای مدون انقاب ما شاهد سه تا اسمیم سعدی پایین و سط و بالا ولی یه ربع همشو میتونی پیاده ببینی..خبر داری چرا این اسمو روش گذاشتن؟
ای داد ای داد
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ صفحه بعد >>
alireza sayeh
alireza sayeh

آقا alireza sayeh

اهل زنجان است

متولد 10 دي

تاریخ 3 خرداد 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

ای داد ای داد

صفحات و تصاویر
غزل من
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان